Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

« Zpět na vypsané VZ

Veřejnoprávní smlouva o umsítění stavby č. 3/2015

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  2015-58/VS 1
 • Název smlouvy
  Veřejnoprávní smlouva o umsítění stavby č. 3/2015
 • Částka (Kč)
  0,00
 • Rok uzavření
  2015
 • Datum uveřejnění
  30.9.2015 09:44:02
 • Poslední změna
  30.9.2015 09:44:02, Hana Jurečková, Dis.

Seznam smluvních stran

 • Název
  Vodafone Czech Republic a.s.

Znění smlouvy