Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ulic Junácká . Mitrovická na malou okružní křižovatku

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  2015-59/SOD 4
 • Název smlouvy
  Rekonstrukce ulic Junácká . Mitrovická na malou okružní křižovatku
 • Částka (Kč)
  854 012,00
 • Rok uzavření
  2015
 • Datum uveřejnění
  21.9.2015 11:13:20
 • Poslední změna
  21.9.2015 11:13:20, Hana Jurečková, Dis.

Seznam smluvních stran

 • Název
  V-projekt, s.r.o.

Znění smlouvy