Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

« Zpět na vypsané VZ

Darovací smlouva

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  2015-54/DS-2
 • Název smlouvy
  Darovací smlouva
 • Částka (Kč)
  0,00
 • Rok uzavření
  2015
 • Datum uveřejnění
  8.9.2015 11:38:00
 • Poslední změna
  8.9.2015 11:40:08, Bc. Jarmila Kaločová

Seznam smluvních stran

 • Název
  Fyzická osoba

Znění smlouvy

 • Darovací smlouva.pdf (application/pdf, 645.07 kB)
  uveřejněno 8.9.2015 11:36:03 uživatelem Bc. Jarmila Kaločová