Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015-80/SOD 9 Zimní údržba komunikací 2015-2016 0,00 10.11.2015 12:27:24
2015-84/SOD 10 Úprava zpevněné plochy - Náměstí u RD Šeových 191 046,00 23.11.2015 16:27:56
2015-81/SBS 6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy a zřízení VB a právu provést stavbu 0,00 09.12.2015 09:04:10
2015-85/SOD 12 Dodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Junácká.Mitrovická na malou okružní křižovatku 0,00 09.12.2015 09:08:22
2015-91/OST 9 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny , rok 2016 0,00 09.12.2015 09:13:07
2015-87/SOD 13 Dodatek č.1 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 1 139 349,00 09.12.2015 09:23:52
2015-88/SOD 14 Úprava chodníků přímo souvisejících s rekonstrukcí křižovatky ulic Junácká a Mitrovická 347 838,00 09.12.2015 09:53:19
2015-89/KS 2 Dodatek č. 11 - Dodávka tepelné energie 2016 0,00 09.12.2015 09:57:47
2015-86/DS 3 Peněžní dar na rozvoj obvodu 10 000,00 09.12.2015 10:07:28
2015-70/VB 11 Smlouva o zřízení věcného břemene 75 900,00 14.12.2015 08:49:20
2015-94/VB 13 Smlouva o zřízení věcného břemene 75 900,00 05.01.2016 11:11:06
2016-5/KS 4 Kupní smlouva - schránka kolumbária K2-UH/6 8 000,00 18.01.2016 09:40:38
2016-6/KS 5 Kupní smlouva - schránka kolumbária K3-UH/1 8 000,00 18.01.2016 09:49:09
2016-7/KS 6 Kupní smlouva - schránka kolumbária K1-UH/3 8 000,00 18.01.2016 09:51:30
2016-9/KS 7 Kupní smlouva - schránka kolumbária K4-UH/10 8 000,00 18.01.2016 09:54:07