Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2016-65/SOD 3 Rekonstrukce ul. Na Zámčiskách 5 279 949,00 07.09.2016 15:45:27
2016-66/SOD 4 Oprava části místní komunikace Na Pešátku 1 333 499,00 14.09.2016 11:23:27
2015-87/SOD 13 Dodatek č.1 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 1 139 349,00 09.12.2015 09:23:52
2015-75/VS 2 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 1 000 000,00 26.10.2015 14:06:06
2015-72/SOD 8 Smlouva o dílo - Oprava chodníků a schodů - hřbitov ve Staré Bělé 985 993,00 09.09.2015 14:44:40
2015-59/SOD 4 Rekonstrukce ulic Junácká . Mitrovická na malou okružní křižovatku 854 012,00 21.09.2015 11:13:20
2016-30/SOD 1 Smlouva o dílo - zhotovení kopie sochy Antonína Švehly 790 000,00 23.05.2016 15:36:45
2016-98/SOD 6 Hasičská zbrojnice - oprava fasády 751 405,00 14.09.2016 09:31:37
2015-62/SOD 7 Kolumbarium 4 ks 480 000,00 10.09.2015 08:34:59
2016-90/SOD 5 Oprava napojení chodníku Proskovická-Na Lukách na cyklostezku Na Lukách 399 986,00 30.06.2016 13:05:26
2015-88/SOD 14 Úprava chodníků přímo souvisejících s rekonstrukcí křižovatky ulic Junácká a Mitrovická 347 838,00 09.12.2015 09:53:19
2015-61/SOD 6 ROzšíření VO - malá okružní křižovatka 235 604,00 21.09.2015 11:07:41
2016-110/SOD 7 Rekonstrukce kotelny pro nebytové prostory v objektu Blanická 187/1068 ve Staré Bělé 218 887,00 19.09.2016 13:58:25
2015-60/SOD 5 Rozšíření VO - hřbitov 195 771,00 09.09.2015 14:02:27
2015-84/SOD 10 Úprava zpevněné plochy - Náměstí u RD Šeových 191 046,00 23.11.2015 16:27:56