Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2018-123/SBS 6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu 0,00 06.03.2019 10:17:40
2016-86/SBS 2 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 0,00 18.08.2016 11:15:31
2016-104/SBS 3 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 0,00 14.09.2016 13:12:06
2018-74/SV 1 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí 0,00 05.06.2018 14:21:34
S00025/2018 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení 0,00 21.02.2018 15:34:25
2017-108/SBS 8 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 19.02.2018 15:21:53
2016-108/SBS 5 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 0,00 17.10.2016 15:46:28
2017-104/SBS 7 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 19.02.2018 15:20:23
2016-119/NS-P 8 Nájemné - pozemky par. č. 3052,2914 a 3841 0,00 09.11.2016 16:11:54
2016-120/NS-P 9 Nájemné - pozemky par.č. 2409/1 a 2387/3 0,00 09.11.2016 16:13:46
2017-99/SBS 5 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 19.02.2018 15:16:21
2018-78/SBS 2 Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene 0,00 14.08.2018 08:07:35
2018-88/SV 3 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí 0,00 14.08.2018 08:11:50
2018-136/SBS 7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu 0,00 06.03.2019 10:13:28
2018-137/SBS 8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 0,00 06.03.2019 10:08:32