Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2016-132/SBS 6 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 0,00 27.12.2016 10:03:04
2017-66/SV 2 Dodatek č. 17/2017 ke smlouvě o výpujčce a vzájemné spolupráci 0,00 14.07.2017 07:44:56
2017-56/SV 1 Smlouva o výpůjčce (objekt č p. 1190) 0,00 14.07.2017 08:10:46
2017-61/OST 9 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 0,00 14.07.2017 08:14:22
2016-35/SBS 1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB a právu provést stavbu 0,00 18.04.2016 14:56:06
2017-88/OST 15 Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu zákazníkovi v kategorii maloodběr 0,00 11.09.2017 11:21:34
2017-81/OST 13 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP 0,00 11.09.2017 11:24:23
2017-85/NS-P 2 Pachtovní smlouva - pozemek 2931/48 0,00 11.09.2017 11:32:48
2017-84/NS-P 1 Pachtovní smlouva - pozemky 2935, 2917/16, 2946 a 2917/12 0,00 11.09.2017 11:37:03
2017-90/SBS 3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 06.11.2017 14:14:29
2017-101/NS-P 5 Pachtovní smlouva 0,00 06.11.2017 14:16:41
2015-82/NS-NP dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 0,00 29.02.2016 11:00:09
2017-114/SBS 9 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 11.01.2018 14:46:52
2017-111/OST 17 Smlouva o sdružených dodávkách zemního plynu-odběrné místo-objekt k Průplavu 0,00 19.02.2018 15:12:34
2017-98/SBN 4 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 0,00 19.02.2018 15:14:23