Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2018-94/KS 9 Kupní smlouva - schránka kolumbária K5-UH/6 8 000,00 28.11.2018 11:03:34
2018-97/KS 12 Kupní smlouva - schránka kolumbária K5-UH/7 8 000,00 28.11.2018 11:00:20
201/-104/KS 14 Kupní smlouva - schránka kolumbária K5-UH/5 8 000,00 28.11.2018 10:34:41
2018-130/KS 19 Kupní smlouva - schránka kolumbária K6-UH/1 8 000,00 28.11.2018 10:31:18
2018-121/KS 16 Kupní smlouva - schránka kolumbária K6-UH/15 8 000,00 28.11.2018 10:29:20
2018-125/VB 7 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti 18 700,00 28.11.2018 10:13:41
2018-126/VB 8 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti 6 600,00 28.11.2018 10:09:12
2018-131/VB 9 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti 9 900,00 28.11.2018 10:04:40
2018-65/VB 2 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 2 000,00 18.10.2018 09:18:13
2018-99/VB 4 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 1 500,00 18.10.2018 08:26:12
2018-101/VB 5 Smlouva o zřízení věcnéh břemene - služebnosti 20 900,00 18.10.2018 08:22:53
2018-109/VB 6 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 5 500,00 18.10.2018 08:19:02
2018-93/KS 8 Kupní smlouva - schránka kolumbária K6-UH/6 8 000,00 10.10.2018 15:46:23
2018-95/KS 10 Kupní smlouva - schránka kolumbária K6-UH/10 8 000,00 10.10.2018 15:39:13
2018-105/KS 15 Kupní smlouva - schránka kolumbária K5-UH/9 8 000,00 10.10.2018 15:32:50