Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2015-84/SOD 10 Úprava zpevněné plochy - Náměstí u RD Šeových 191 046,00 23.11.2015 16:27:56
2015-88/SOD 14 Úprava chodníků přímo souvisejících s rekonstrukcí křižovatky ulic Junácká a Mitrovická 347 838,00 09.12.2015 09:53:19
2019-32/VB-1 smlouva o zřízení věcného břemene přeložka distr. zařízení 17 250,00 01.11.2019 08:42:14
2016-130/VB 5 smlouva o zřízení věcného břemene Repka 19 000,00 27.12.2016 09:58:47
2019-95/SBS-10 smlouva o zřízení věcného břemene 0,00 31.10.2019 13:21:44
2016-53/VB 2 smlouva o zřízení věcného břemene 31 949,00 09.05.2016 15:21:26
2016-36/VB 1 smlouva o zřízení věcného břemene 1 000,00 09.05.2016 15:24:23
2019-102/VB-4 smlouva o zřízení věcného břemene 12 100,00 01.11.2019 08:16:37
2019-97/VB-3 smlouva o zřízení věcného břemene 15 400,00 01.11.2019 08:21:44
2016-87/VB 3 smlouva o zřízení věcného břemene 1 500,00 27.12.2016 09:54:06
2016-107/VB 4 smlouva o zřízení věcného břemene 1 500,00 27.12.2016 09:56:06
2016-148/VB 6 smlouva o zřízení věcného břemene 7 700,00 15.02.2017 14:25:49
2017-15/VB 1 smlouva o zřízení věcného břemene 0,00 23.03.2017 12:40:24
2017-86/VB 2 smlouva o zřízení věcného břemene 12 100,00 11.09.2017 11:28:00
2016-108/SBS 5 smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu 0,00 17.10.2016 15:46:28