Statutární město

velikost písma A A A

Uzavřené smlouvy


Rada obvodu Stará Bělá na své 8. schůzi konané dne 27.4.2015 rozhodla, a to nad rámec povinností stanovených platnými právními předpisy, zpřístupnit na tomto internetovém profilu veřejnosti všechny smlouvy soukromoprávní a veřejnoprávní povahy vystavené městským obvodem Stará Bělá počínaje dnem 1.7.2015. Jedná se o doplnění smluv samostatně zveřejňovaných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na profilu zadavatele. Cílem tohoto opatření je prohloubení otevřenosti, průhlednosti a efektivnosti hospodaření města Ostravy. Nejsou zveřejněny smlouvy z oblasti pracovně právní, smlouvy, na jejichž základě dochází k nájmu bytu nebo hrobového místa a dohody za zábor veřejného prostranství. Dále zde nejsou smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání obchodní tajemství, smlouvy, u nichž smluvní partner důvodně a prokazatelně chrání autorská práva a smlouvy, obsahující sankci za zveřejnění jejich obsahu.

Seznam zveřejněných smluv

Číslo smlouvy Název smlouvy Částka (Kč) Uveřejněno od
2018-78/SBS 2 Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene 0,00 14.08.2018 08:07:35
2018-86/OST 16 DOhoda - podpora akce Bělské dožínky - poděkování za úrodu 20 000,00 14.08.2018 08:32:16
2015-54/DS-2 Darovací smlouva 0,00 08.09.2015 11:38:00
2019-85/DS-2 Darovací smlouva 20 000,00 31.10.2019 13:49:57
2017-55/DS 2 Darovací smlouva - poskytnutí peněžního daru 10 000,00 14.07.2017 08:06:39
2017-7/KS 4 Darovací smlouva - pozemek 3220/37, a zřízení služebnosti 0,00 23.03.2017 12:42:14
2015-85/SOD 12 Dodatek č. 1 - Rekonstrukce ulice Junácká.Mitrovická na malou okružní křižovatku 0,00 09.12.2015 09:08:22
2015-89/KS 2 Dodatek č. 11 - Dodávka tepelné energie 2016 0,00 09.12.2015 09:57:47
2016-146/OST 16 Dodatek č. 12 přílohy č. 3 ke smlouvě o dodávce tepelné energie 0,00 15.02.2017 14:20:04
2016-75/SV 1 Dodatek č. 16/2016 ke smlouvě o výpůjčce a vzájemné spolupráci 0,00 15.06.2016 09:29:08
2017-66/SV 2 Dodatek č. 17/2017 ke smlouvě o výpujčce a vzájemné spolupráci 0,00 14.07.2017 07:44:56
2016-147/OST 17 Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu tepelných zařízení 0,00 15.02.2017 14:24:01
2015-87/SOD 13 Dodatek č.1 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách 1 139 349,00 09.12.2015 09:23:52
2019-90/OST-11 Dohoda o dlouhodobé spolupráci 0,00 29.10.2019 13:22:15
2017-60/OST 8 Dohoda o finanční podpoře - Dožínky 35 000,00 14.07.2017 09:31:56